Χρήστος Μακρόπουλος

Χρήστος Μακρόπουλος

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Αστική Υδρολογία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υδροπληροφορική
Αναστάσιος Στάμου

Αναστάσιος Στάμου

Καθηγητής
Yπολογιστικές μέθοδοι στην περιβαλλοντική ρευστομηχανική και στο σχεδιασμό συναφών υδραυλικών έργων
Ηλίας Παπακωνσταντής

Ηλίας Παπακωνσταντής

Επίκουρος Καθηγητής
Πειραματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Υδραυλική