Το ΕΜΠ είχε προβλέψει τη ρύπανση στον Σαρωνικό

Το ΕΜΠ είχε προβλέψει τη ρύπανση στον Σαρωνικό

Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε το 2015-2016 από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής στο ΕΜΠ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο NTNU του Τρόντχαϊμ στη Νορβηγία (στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»). Στόχος της ήταν να εξετάσει τις πιθανές…

Read More