Το Εργαστήριο διαθέτει  δίκτυο προσωπικών υπολογιστών για τη διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αυτόνομα ή με σύνδεση προς το υπολογιστικό κέντρο του ΕΜΠ.

aithousa_hy

Αίθουσα υπολογιστικών εργασιών