Διευθυντής:  Καθηγητής Αναστάσιος Ι. Στάμου

Γραμματεία:  κ. Νάντια Γαρίνη & κ. Ανδριάννα Ξουρή

Διεύθυνση:   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
                     Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
                     Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής
                     Ηρώων Πολυτεχνείου 5,  15780. Ζωγράφου. 

Τηλέφωνο:  210 7722809, κ. Ν. Γαρίνη (210 7722807), κ. Α. Ξουρή (210 7722817)
Fax:                210 7722814

E-mail:          stamou@central.ntua.gr

 

tuamap