Διαθέτει μεγάλη αίθουσα πειραμάτων (Αίθουσα Γ. Νουτσόπουλου) έκτασης περίπου 1000 m², εξοπλισμένη με δύο γερανογέφυρες και αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας – ανακυκλοφορίας νερού δυναμικότητας 200 l/s. Η πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα περιλαμβάνει 15μετρη διώρυγα μεταβλητής κλίσης και δύο ακόμη μικρότερες διώρυγες, δεξαμενές διαφόρων διαστάσεων και ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε δύο επίπεδα για μελέτη υπερχειλιστών φραγμάτων και άλλων υδραυλικών κατασκευών. Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όργανα μέτρησης, όπως σταθμήμετρα, σωλήνες Pitot, μικρομυλίσκους και μυλίσκους πεδίου, μετρητές πίεσης, αισθητήρες συγκέντρωσης/πυκνότητας, παροχόμετρο υπερήχων, ανεμόμετρα θερμαινομένου σύρματος, ταχύμετρο Doppler τριών διαστάσεων, συσκευή Laser – Doppler, κ.α. καθώς και σύστημα ψηφιακής καταγραφής και ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων συνδεδεμένο με σταθμό εργασίας με κατάλληλο λογισμικό. Το Εργαστήριο διαθέτει επίσης δίκτυο προσωπικών υπολογιστών για διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αυτόνομα ή με σύνδεση προς το υπολογιστικό κέντρο του ΕΜΠ. 

egkatastasei

Αίθουσα Πειραμάτων «Γεώργιος Νουτσόπουλος»