Το Εργαστήριο διαθέτει δίκτυο σταθμών εργασίας και προσωπικών υπολογιστών για τη διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αυτόνομα ή με σύνδεση προς το Υπολογιστικό Κέντρο του ΕΜΠ.

aithousa_hy
Αίθουσα Υπολογιστικών Εργασιών του Εργαστηρίου