Στον πρώτο όροφο του Κτιρίου Υδραυλικής υπάρχει το Αμφιθέατρο Υδραυλικής, το οποίο είναι εξοπλισμένο για τη διδασκαλία μαθημάτων, την παράδοση διαλέξεων και την πραγματοποίηση άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

A;....

Άποψη του Αμφιθεάτρου Υδραυλικής