Στον πρώτο όροφο του Κτιρίου Υδραυλικής υπάρχει το Αμφιθέατρο Υδραυλικής του Εργαστηρίου, το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διδασκαλία των μαθημάτων, την παράδοση διαλέξεων προσκεκλημένων ερευνητών, την παρουσίαση εργασιών και διατριβών, καθώς και άλλων συναφών εκδηλώσεων.

  Άποψη του Αμφιθεάτρου Υδραυλικής