Το Εργαστήριο διαθέτει μεγάλη αίθουσα πειραμάτων έκτασης περίπου 1000 m² που καλείται «Αίθουσα Γεώργιος Νουτσόπουλος» προς τιμήν του ιδρυτή του Καθηγητή Γεωργίου Νουτσόπουλου.
Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με δύο γερανογέφυρες και αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας – ανακυκλοφορίας νερού δυναμικότητας 200 l/s. Διαθέτει 15μετρη διώρυγα μεταβλητής κλίσης και δύο ακόμη μικρότερες διώρυγες, δεξαμενές διαφόρων διαστάσεων και ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε δύο επίπεδα για μελέτη υπερχειλιστών φραγμάτων και άλλων υδραυλικών κατασκευών.
Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όργανα μέτρησης, όπως σταθμήμετρα, σωλήνες Pitot, μικρομυλίσκους και μυλίσκους πεδίου, μετρητές πίεσης, αισθητήρες συγκέντρωσης/πυκνότητας, παροχόμετρο υπερήχων, ανεμόμετρα θερμαινομένου σύρματος, ταχύμετρο Doppler τριών διαστάσεων, συσκευή Laser – Doppler, κ.α. καθώς και σύστημα ψηφιακής καταγραφής και ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων συνδεδεμένο με σταθμό εργασίας με κατάλληλο λογισμικό.

           Άποψη της αίθουσας πειραμάτων “Γεώργιος Νουτσόπουλος”