Στο Εργαστήριο προωθείται η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία ενδιαφέροντός του με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και μέσω χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.
Επίσης, το Εργαστήριο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα υδραυλικής του περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μερικοί από τους φορείς αυτούς φαίνονται παρακάτω.

eydap dei iron mixaniki  yperi   ypo  images7-e1479400659237   ecos  krueger-veolia  hydrodomiki_gr1 larco

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει από ετών και διατηρεί επιστημονικές συνεργασίες με διακεκριμένα αντίστοιχα Εργαστήρια Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων του εξωτερικού, όπως εκείνα του Μονάχου, της Καρλσρούης, της Στουτγάρδης, της Ζυρίχης και του Κάρντιφ, ενώ τα μέλη του συμμετέχουν σε επιστημονικές επιτροπές, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες στο διεθνή χώρο.